CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SEDO VINAKO QUẢNG NAM

Công trình cung cấp 2 máy phát điện thương hiệu Nhật Isuzu 30kVA và Yanmar 30kVA cho nhà máy Sedo vinako Quảng Nam

Bài viết liên quan