Xưởng SX nước mắm Dì Cẩn

Công trình cung cấp máy phát điện Cummins C30D5P (made in india) cho nhà máy sản xuất mắm Dì Cẩn tại Quảng Nam

 

 

Bài viết liên quan