Công trình Agribank Bình Định

Ngày 14-12-2012 chúng tôi đã tiến hành lắp đặt máy phát điện công suất lớn tại ngân hàng Agribank Bình Định.
Một số hình ảnh thực tế

Vận chuyển máy phát điện
Hiện trường lắp đặt
Hiện trường lắp đặt
Hoàn thành lắp đặt
Tư vấn trực tuyến 24/7
×
×

Cart